Microsoft excel x.zoeken functie

De functie X.ZOEKEN in Excel gebruiken

De X.ZOEKEN-functie in Microsoft Excel wordt gebruikt om gegevens te zoeken in een tabel of bereik per rij. Hiermee kun je bijvoorbeeld de prijs van een auto-onderdeel opzoeken op basis van het onderdeelnummer, of de naam van een werknemer vinden op basis van hun werknemers-ID. 

Werken met de functie X.ZOEKEN

Met X.ZOEKEN kun je in een kolom zoeken naar een zoekterm en een resultaat uit dezelfde rij in een andere kolom retourneren, ongeacht aan welke kant de kolom met retourwaarden zich bevindt. 

De functie X.ZOEKEN kan worden ingevoegd door de juiste cel te selecteren en daarna op de knop “Functie invoegen” te klikken.

Zodra de functie X.ZOEKEN is ingevoegd krijg je onderstaand scherm te zien, dit is het scherm “functieargumenten” van de functie X.ZOEKEN

Opmerking: De X.ZOEKEN-functie is niet beschikbaar in Excel 2016 en Excel 2019, tenzij je een werkmap gebruikt die is gemaakt met een nieuwere versie van Excel en waarin de X.ZOEKEN-functie is gebruikt.

Syntaxis

De syntaxis van de X.ZOEKEN-functie is als volgt: 

=X.ZOEKEN(zoekwaarde; zoeken-matrix; matrix_retourneren; [indien_niet_gevonden]; [overeenkomstmodus]; [zoekmodus])  

Excel X.ZOEKEN Syntaxis

Zoekwaarde 

De waarde waarnaar moet worden gezocht. Als deze wordt weggelaten, retourneert X.ZOEKEN lege cellen die worden gevonden in de zoeken-matrix. 

Zoeken-matrix 

De matrix of het bereik waarin je wilt zoeken. 

matrix_retourneren 

De matrix of het bereik dat moet worden geretourneerd 

indien_niet_gevonden 

Wanneer er geen geldige overeenkomst wordt gevonden, wordt de opgegeven tekst als resultaat geretourneerd. Als deze parameter ontbreekt, wordt #N/B als resultaat gegeven. 

overeenkomstmodus

Geeft het type overeenkomst aan: 

0: Exacte overeenkomst. Als er niets wordt gevonden, wordt #N/B geretourneerd. Dit is de standaardinstelling. 

-1: Exacte overeenkomst. Als er niets wordt gevonden, wordt het volgende kleinere item geretourneerd. 

1: Exacte overeenkomst. Als er niets wordt gevonden, wordt het volgende grotere item geretourneerd. 

2: Overeenkomst met een jokerteken waar *, ? en ~ speciale betekenis hebben. 

zoekmodus

Geeft de zoekmodus aan die je wilt gebruiken: 

1: Voert een zoekopdracht uit vanaf het eerste item. Dit is de standaardinstelling. 

-1: Voert een omgekeerde zoekopdracht uit vanaf het laatste item. 

2: Voert een binaire zoekopdracht uit op basis van een oplopend gesorteerde lookup_array. Als de array niet gesorteerd is, worden er ongeldige resultaten geretourneerd. 

-2: Voert een binaire zoekopdracht uit op basis van een aflopend gesorteerde lookup_array. Als de array niet gesorteerd is, worden er ongeldige resultaten geretourneerd.

 De zoekwaarde invoeren

De zoekwaarde is een getal of een tekst die je wilt opzoeken in de zoeken-matrix. Je kunt een vaste waarde invoeren, zoals =X.ZOEKEN(42;…), of een celverwijzing gebruiken, zoals =X.ZOEKEN(A2;…). Je kunt ook een formule gebruiken die een waarde oplevert, zoals =X.ZOEKEN(LEFT(B2;3);…).

De zoeken-matrix selecteren

De zoeken-matrix is de matrix of het bereik waarin je wilt zoeken naar de zoekwaarde. Je kunt een vaste matrix invoeren, zoals =X.ZOEKEN(…;{1;2;3;4};…), of een celbereik selecteren, zoals =X.ZOEKEN(…;C2:C10;…). Je kunt ook een naam gebruiken die verwijst naar een matrix of bereik, zoals =X.ZOEKEN(…;MijnMatrix;…).

De matrix_retourneren

De matrix_retourneren is de matrix of het bereik dat moet worden geretourneerd als resultaat van de functie. Je kunt een vaste matrix invoeren, zoals =X.ZOEKEN(…;…;{5;6;7;8}), of een celbereik selecteren, zoals =X.ZOEKEN(…;…;D2:D10). Je kunt ook een naam gebruiken die verwijst naar een matrix of bereik, zoals =X.ZOEKEN(…;…;MijnResultaat). De matrix_retourneren moet dezelfde grootte hebben als de zoeken-matrix, of groter zijn als je de zoekmodus -1 of -2 gebruikt.

indien_niet_gevonden invoeren

indien_niet_gevonden is een optionele parameter die je kunt gebruiken om aan te geven wat er moet worden geretourneerd als er geen overeenkomst wordt gevonden voor de zoekwaarde. Je kunt een vaste tekst invoeren, zoals =X.ZOEKEN(…;…;…;“Niet gevonden”), of een celverwijzing gebruiken, zoals =X.ZOEKEN(…;…;…;E2). Je kunt ook een formule gebruiken die een tekst oplevert, zoals =X.ZOEKEN(…;…;…;"Geen resultaat voor "&A2). Als je deze parameter weglaat, wordt #N/B geretourneerd als er geen overeenkomst wordt gevonden.

De overeenkomstmodus

De overeenkomstmodus is een optionele parameter die je kunt gebruiken om aan te geven welk type overeenkomst je wilt gebruiken voor de zoekwaarde. Je kunt een van de volgende waarden invoeren:

  • 0 voor een exacte overeenkomst (standaard)
  • -1 voor een exacte overeenkomst of het volgende kleinere item
  • 1 voor een exacte overeenkomst of het volgende grotere item
  • 2 voor een overeenkomst met jokertekens (*, ?, ~) Bijvoorbeeld: =X.ZOEKEN(…;…;…;…;-1) zoekt naar een exacte overeenkomst of het volgende kleinere item.

De zoekmodus

De zoekmodus is een optionele parameter die je kunt gebruiken om aan te geven welke zoekmodus je wilt gebruiken voor de zoeken-matrix. Je kunt een van de volgende waarden invoeren:

  • 1 voor een normale zoekopdracht vanaf het eerste item (standaard)
  • -1 voor een omgekeerde zoekopdracht vanaf het laatste item
  • 2 voor een binaire zoekopdracht op basis van een oplopend gesorteerde zoeken-matrix
  • -2 voor een binaire zoekopdracht op basis van een aflopend gesorteerde zoeken-matrix Bijvoorbeeld: =X.ZOEKEN(…;…;…;…;…;-2) voert een binaire zoekopdracht uit op basis van een aflopend gesorteerde zoeken-matrix.

Het resultaat

Het resultaat is de waarde die wordt geretourneerd uit de matrix_retourneren op basis van de positie van de gevonden overeenkomst in de zoeken-matrix. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt de waarde van de indien_niet_gevonden parameter geretourneerd, of #N/B als deze parameter ontbreekt. Als de zoekwaarde leeg is, wordt de eerste lege cel die wordt gevonden in de zoeken-matrix geretourneerd.