Werken met de functie TW in Excel

Werken met de functie TW in Excel

De functie TW (Toekomstige Waarde), een van de financiële functies in Excel, berekent u de toekomstige waarde van een lening of investering, op basis van een vast rentepercentage. 

Werken met de functie TW

De functie TW kan worden ingevoegd door de juiste cel te selecteren en daarna op de knop “Functie invoegen” te klikken.

HW functie invoegen

Zodra de functie TW is ingevoegd krijgt u onderstaand scherm te zien, dit is het scherm “functieargumenten”van de functie TW

Functieargumenten functie TW in Excel

Syntaxis

 • Rente: Het rentepercentage per termijn.
 • Aantal-termijnen: Het totaal aantal betalingstermijnen.
 • Bet: De betaling die iedere termijn wordt verricht.
 • Hw: De Huidige Waarde of het totaalbedrag wat de reeks aan toekomstige betalingen op dit moment waard is. Als dit wordt weggelaten wordt uitgegaan van HW = 0
 • Type_getal: 1 = Betaling aan het begin van een periode. 0 of weggelaten = Betaling aan het eind van een periode.

Het Rentepercentage invoeren

Bij de rente kun u het rentepercentage per termijn invoeren.

In het voorbeeld wordt de lening per maand betaald. Dit betekent dat het rentepercentage ook per maand moet worden berekend (dit s een jaarlijks rentepercentage). Om dit te kunnen doen delen we het rentepercentage door twaalf.

 • B3(3,70%)/12

  rentepercentage functie TW in Excel

Het aantal-termijnen invoeren

Bij Aantal-termijnen kunt u het aantal termijnen van de lening of investering invoeren. Dit is ook weer afhankelijk van de betaling.

In het voorbeeld gaat het om een lening met maandbetaling. Hierbij is het belangrijk dat ook de termijnen in maanden worden weergegeven. Daarom worden de termijnen (in jaren) vermenigvuldigd met 12 om de maand termijnen uit te kunnen rekenen.

 •   B4*12 

 Aantal termijnen functie TW

De Bet (betaling) invoeren

Bij de Bet kunt u de betaling invoeren die elke periode, in dit geval een maand, wordt verricht. Aangezien dit bedrag wordt geïnvesteerd in een lening of investering, wordt het negatief weergegeven.

 •  -B5

 betaling functie TW in Excel

De HW (Huidige waarde) invoeren

Bij de HW kunt u de Huidige waarde of het totaalbedrag invoeren wat de reeks aan toekomstige betalingen op dit moment waard is. Aangezien dit bedrag wordt geïnvesteerd in een lening of investering, wordt het negatief weergegeven. Als dit wordt weggelaten wordt uitgegaan van HW = 0.

 •   -B2

 huidige waarde functie TW

Het type-getal invoeren

Bij het type-getal kunt u instellen wanneer de betaling moet worden gedaan. Bij 1 gaat Excel ervan uit dat de betaling aan het begin van de periode wordt gedaan. Bij 0 of weggelaten gaat Excel ervan uit dat de betaling aan het eind van de periode wordt voldaan.

 • 0

type-getal functie TW

Het resultaat

In onderstaande afbeelding is het resultaat van de betreffende TW functie weergegeven. Dit zou het resultaat van de investering zijn met de bepaalde waarden zoals aangegeven in het voorbeeld.

 • € 23.618,88resultaat van de functie TW

De TW functie is hierbij als volgt:

 • =TW(B3/12;B4*12;-B5;-B2;0)


 Meer leren? Volg dan een van onze Excel trainingen!