Werken met de functie BET in Excel

Werken met de functie BET in Excel

De functie BET (Betaling), een van de financiële functies in Excel, berekent de betaling voor een lening, op basis van vaste, periodieke betalingen en een vast rentepercentage.

Werken met de functie BET

De functie BET kan worden ingevoegd door de juiste cel te selecteren en daarna op de knop “Functie invoegen” te klikken.HW functie invoegen

 

 

Zodra de functie BET is ingevoegd krijgt u onderstaand scherm te zien, dit is het scherm “functieargumenten” van de functie BET.

Syntaxis

 • Rente: Het rentepercentage per termijn.Functieargumenten functie BET in Excel
 • Aantal-termijnen: Het totaal aantal betalingstermijnen.
 • Hw: De Huidige Waarde of het totaalbedrag wat de reeks aan toekomstige betalingen op dit moment waard is.
 • Tw: de toekomstige waarde of het kassaldo waarover u wilt beschikken zodra de laatste betaling voltooid is. Als dit wordt weggelaten wordt uitgegaan van TW = 0
 • Type_getal: 1 = Betaling aan het begin van een periode. 0 of weggelaten = Betaling aan het eind van een periode.

Het Rentepercentage invoeren

Bij de rente kun u het rentepercentage per termijn invoeren.

In het voorbeeld wordt de lening per maand betaald. Dit betekent dat het rentepercentage ook per maand moet worden berekend (dit s een jaarlijks rentepercentage). Om dit te kunnen doen delen we het rentepercentage door twaalf.

 •   B3(0,20%)/12

  rentepercentage functie BET in Excel

Het aantal-termijnen invoeren

Bij Aantal-termijnen kunt u het aantal termijnen van de lening of investering invoeren. Dit is ook weer afhankelijk van de betaling.

In het voorbeeld gaat het om een lening met maandbetaling. Hierbij is het belangrijk dat ook de termijnen in maanden worden weergegeven. Daarom worden de termijnen (in jaren) vermenigvuldigd met 12 om de maand termijnen uit te kunnen rekenen.

 •   B4*12 

 Aantal termijnen functie BET

De HW (Huidige Waarde) invoeren

Bij de HW kunt u de Huidige waarde of het totaalbedrag invoeren wat de reeks aan toekomstige betalingen op dit moment waard is. Aangezien dit bedrag wordt geïnvesteerd in een lening of investering, wordt het negatief weergegeven

 •   -B2

 huidige waarde functie BET

De TW (Toekomstige waarde) invoeren

Bij de TW kunt u de toekomstige waarde invoeren waarover u wilt beschikken zodra aan de laatste betaling is voldaan. Bij 0 of weggelaten gaat Excel ervan uit dat het volledige bedrag van de lening of investering wordt afgelost.

 • B6

 toekomstige waarde functie BET

Het type-getal invoeren

Bij het type-getal kunt u instellen wanneer de betaling moet worden gedaan. Bij 1 gaat Excel ervan uit dat de betaling aan het begin van de periode wordt gedaan. Bij 0 of weggelaten gaat Excel ervan uit dat de betaling aan het eind van de periode wordt voldaan.

 •   0

 type-getal functie BET

Het resultaat

In onderstaande afbeelding is het resultaat van de betreffende BET functie weergegeven. Dit resultaat is negatief weergegeven aangezien het een betaling of investering betreft.

 • € -242,28resultaat van de functie BET

De BET functie is hierbij als volgt:

 • =BET(B3/12;B4*12;-B2;B6;0)

 Meer leren? Volg dan een van onze Excel trainingen!