Werken met de functie Nper in Excel

Werken met de functie Nper in Excel

De functie Nper (Aantal perioden), een van de financiële functies in Excel, berekent het aantal termijnen van een investering, op basis van periodieke, constante betalingen en een vast rentepercentage. 

Werken met de functie Nper

De functie Nper kan worden ingevoegd door de juiste cel te selecteren en daarna op de knop “Functie invoegen” te klikken.HW functie invoegen
Zodra de functie Nper is ingevoegd krijgt u onderstaand scherm te zien, dit is het scherm “functieargumenten” van de functie Nper

Syntaxis

 • Rente: Het rentepercentage per termijn.Functieargumenten functie Nper in Excel
 • Bet: De betaling die iedere termijn wordt verricht.
 • Hw: De Huidige Waarde of het totaalbedrag wat de reeks aan toekomstige betalingen op dit moment waard is.
 • Tw: de toekomstige waarde of het kassaldo waarover u wilt beschikken zodra de laatste betaling voltooid is. Als dit wordt weggelaten wordt uitgegaan van TW = 0
 • Type_getal: 1 = Betaling aan het begin van een periode. 0 of weggelaten = Betaling aan het eind van een periode.

Het Rentepercentage invoeren

Bij de rente kun u het rentepercentage per termijn invoeren.

In het voorbeeld wordt de lening per maand betaald. Dit betekent dat het rentepercentage ook per maand moet worden berekend (dit s een jaarlijks rentepercentage). Om dit te kunnen doen delen we het rentepercentage door twaalf.

 •   B3(3,70%)/12

  rentepercentage functie Nper in Excel

De Bet (betaling) invoeren

Bij de Bet kunt u de betaling invoeren die elke periode, in dit geval een maand, wordt verricht. Aangezien dit bedrag wordt geïnvesteerd in een lening of investering, wordt het negatief weergegeven.

 • -B5

 betaling functie Nper in Excel

De HW (Huidige Waarde) invoeren

Bij de HW kunt u de Huidige waarde of het totaalbedrag invoeren wat de reeks aan toekomstige betalingen op dit moment waard is. Aangezien dit bedrag wordt geïnvesteerd in een lening of investering, wordt het negatief weergegeven

 1. -B2

 huidige waarde functie Nper

De TW (Toekomstige waarde) invoeren

Bij de TW kunt u de toekomstige waarde invoeren waarover u wilt beschikken zodra aan de laatste betaling is voldaan. Bij 0 of weggelaten gaat Excel ervan uit dat het volledige bedrag van de lening of investering wordt afgelost.

 • B6

 toekomstige waarde functie Nper

Het type-getal invoeren

Bij het type-getal kunt u instellen wanneer de betaling moet worden gedaan. Bij 1 gaat Excel ervan uit dat de betaling aan het begin van de periode wordt gedaan. Bij 0 of weggelaten gaat Excel ervan uit dat de betaling aan het eind van de periode wordt voldaan.

 • 0

 type-getal functie Nper

Het resultaat

In onderstaande afbeelding is het resultaat van de betreffende Nper functie weergegeven. Het resultaat is in maandtermijnen weergegeven, aangezien de betaling en het rentepercentage ook in maanden zijn gegeven. Om het aantal jaren te berekenen deel je het aantal termijnen door 12.

 • 81,8 maanden = 6,8 jarenresultaat van de functie Nper

De Nper functie is hierbij als volgt:

 • =NPER(B3/12;-B5;-B2;B6;0)

 Meer leren? Volg dan een van onze Excel trainingen!