De Functie SOM.ALS

De Functie SOM.ALS

Met de SOM.ALS functie in Microsoft Excel kunt u waarden in een bereik optellen die aan een bepaald criterium voldoen die u opgeeft.

Werken met de functie SOM.ALS

De functie SOM.ALS kan worden ingevoegd door de juiste cel te selecteren en daarna op de knop “Functie invoegen” te klikken.  Zodra de functie SOM.ALS is ingevoegd krijgt u onderstaand scherm te zien, dit is het scherm “functieargumenten”van de functie SOM.ALS

Syntaxis

  • Bereik: Het celbereik dat u wilt evalueren Criterium: De voorwaarde of het criterium in de vorm van een getal, expressie of tekst met behulp waarvan de cellen voor de optelsom worden geselecteerd.
  • Optelbereik: De werkelijke cellen waarop u de bewerking wilt uitvoeren. Als dit wordt weggelaten, worden de cellen in het bereik gebruikt.

Het bereik invoeren

Bij het bereik kunt u de rij of kolom invoeren dat u wilt evalueren. In onderstaand voorbeeld is het bereik ingevoerd als volgt:

  • Bereik: Tabel3[Soort]

In het voorbeeld wordt het bereik (de kolom) van de soort (Groente of Vrucht) geëvalueerd.

Het criterium invoeren

Bij het Criterium kunt u de voorwaarde invoeren met behulp waarvan de cellen voor de optelsom worden geselecteerd. Dit kan een getal, expressie of tekst zijn. In het voorbeeld is het criterium ingevoerd als volgt:

  • Criterium: “Groente”

Hierbij zullen de cellen en daarbij de rijverwijzingen worden geselecteerd waarbij de waarde in de cel overeenkomt met het gegeven criterium “Groente”. Deze worden in het optelbereik meegenomen.

Het optelbereik invoeren

Bij het optelbereik kunt u het bereik (de gewenste kolom of rij) invoeren waarop u de bewerking, in dit geval optellen, wilt uitvoeren. In het voorbeeld is het optelbereik ingevoerd als volgt:

  • Optelbereik: Tabel3[voorraadwaarde]

Hierbij worden alle waarden in de rijen die voldoen aan het gestelde criterium bij elkaar opgeteld.

Resultaat

In onderstaande afbeelding is het resultaat van de betreffende SOM.ALS functie weergegeven. Zodra de rijverwijzing in het bereik aan het gestelde criterium “Groente”voldoet, wordt in het optelbereik het getal bij de andere verwijzingen opgeteld. De SOM.ALS functie is hierbij als volgt:

  • =SOM.ALS(Tabel3[Soort];"Groente";Tabel3[voorraadwaarde])


Meer leren? Volg dan een van onze Excel trainingen!