functie aantal als bereik

Werken met de functie AANTAL.ALS

Met de AANTAL.ALS functie in Microsoft Excel kunt u cellen in een bereik tellen die aan een bepaald criterium voldoen die u opgeeft. Bijvoorbeeld om het aantal bestelde producten te tellen.

Werken met de functie AANTAL.ALS

De functie AANTAL.ALS kan worden ingevoegd door de juiste cel te selecteren en daarna op de knop “Functie invoegen” te klikken. functie AANTAL.ALS invoegen Zodra de functie AANTAL.ALS is ingevoegd krijgt u onderstaand scherm te zien, dit is het scherm “functieargumenten” van de functie AANTAL.ALS

Syntaxis

functie AANTAL.ALS functie argumenten

  • Bereik: Het celbereik dat u wilt evalueren.
  • Criterium: De voorwaarde Die bepaalt welke cellen worden geteld. Dit kan een getal, een expressie of tekst zijn.

Het bereik invoeren

Bij het bereik kunt u de rij of kolom invoeren dat u wilt evalueren. In onderstaand voorbeeld is het bereik ingevoerd als volgt:

  • Bereik: Tabel3[bestellen]

In het voorbeeld wordt het bereik (de kolom) van de bestelde producten (ja of nee) geëvalueerd. functie AANTAL.ALS invoer bereik

Het criterium invoeren

Bij het Criterium kunt u de voorwaarde invoeren waar de getelde cellen aan moeten voldoen. Dit kan een getal, expressie of tekst zijn. In het voorbeeld is het criterium ingevoerd als volgt:

  • Criterium: “ja”

Hierbij zullen de cellen worden geselecteerd waarbij de waarde in de cel overeenkomt met het gegeven criterium “ja”. Deze worden in de telling meegenomen. functie AANTAL.ALS invoer criterium

Resultaat

In onderstaande afbeelding is het resultaat van de betreffende AANTAL.ALS functie weergegeven. Zodra de cel in het bereik aan het gestelde criterium “ja” voldoet, wordt deze bij de andere cellen opgeteld die voldoen aan het criterium De AANTAL.ALS functie is hierbij als volgt:

  • ==AANTAL.ALS(Tabel3[bestellen];"ja")

functie AANTAL.ALS resultaat is 4

Meer leren? Volg dan een van onze Excel trainingen!