Werken met de functie HW in Excel

Werken met de functie HW in Excel

De functie HW (Huidige Waarde), een van de financiële functies in Excel, berekent u de huidige waarde van een lening of investering, op basis van een vast rentepercentage. 

Werken met de functie HW

De functie HW kan worden ingevoegd door de juiste cel te selecteren en daarna op de knop “Functie invoegen” te klikken.

HW functie invoegen

 

Zodra de functie HW is ingevoegd krijgt u onderstaand scherm te zien, dit is het scherm “functieargumenten”van de functie HW

Syntaxis

 • Rente: Het rentepercentage per termijn.Functieargumenten functie HW in Excel
 • Aantal-termijnen: Het totaal aantal betalingstermijnen.
 • Bet: De betaling die iedere termijn wordt verricht.
 • Tw: de toekomstige waarde of het kassaldo waarover u wilt beschikken zodra de laatste betaling voltooid is.
 • Type_getal: 1 = Betaling aan het begin van een periode. 0 of weggelaten = Betaling aan het eind van een periode.

Het Rentepercentage invoeren

Bij de rente kun u het rentepercentage per termijn invoeren.

In het voorbeeld wordt de lening per maand betaald. Dit betekent dat het rentepercentage ook per maand moet worden berekend (dit s een jaarlijks rentepercentage). Om dit te kunnen doen delen we het rentepercentage door twaalf.

 • B3(3,70%)/12

 

 rentepercentage functie HW in Exce

Het aantal-termijnen invoeren

Bij Aantal-termijnen kunt u het aantal termijnen van de lening of investering invoeren. Dit is ook weer afhankelijk van de betaling.

In het voorbeeld gaat het om een lening met maandbetaling. Hierbij is het belangrijk dat ook de termijnen in maanden worden weergegeven. Daarom worden de termijnen (in jaren) vermenigvuldigd met 12 om de maand termijnen uit te kunnen rekenen.

 • B4*12 

 Aantal termijnen functie HW

De Bet (betaling) invoeren

Bij de Bet kunt u de betaling invoeren die elke periode, in dit geval een maand, wordt verricht. Aangezien dit bedrag wordt geïnvesteerd in een lening of investering, wordt het negatief weergegeven.

 • -B5

 betaling functie HW in Excel

De TW (toekomstige waarde) invoeren

Bij de TW kunt u de toekomstige waarde invoeren waarover u wilt beschikken zodra aan de laatste betaling is voldaan. Bij 0 of weggelaten gaat Excel ervan uit dat het volledige bedrag van de lening of investering wordt afgelost.

 • B6

 toekomstige waarde functie HW

Het type-getal invoeren

Bij het type-getal kunt u instellen wanneer de betaling moet worden gedaan. Bij 1 gaat Excel ervan uit dat de betaling aan het begin van de periode wordt gedaan. Bij 0 of weggelaten gaat Excel ervan uit dat de betaling aan het eind van de periode wordt voldaan.

 • 0

type-getal functie HW

Het resultaat

In onderstaande afbeelding is het resultaat van de betreffende HW functie weergegeven.

 • € 18,475,89resultaat van de functie HW

De HW functie is hierbij als volgt:

 • =HW(B3/12;B4*12;-B5;B6;0)