De functie ibet in Excel

Werken met de functie IBET in Excel

De functie IBET, een van de financiële functies in Excel, berekent de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn, op basis van periodieke, constante betalingen en een constant rentepercentage.

Werken met de functie IBET

De functie IBET kan worden ingevoegd door de juiste cel te selecteren en daarna op de knop “Functie invoegen” te klikken.

HW functie invoegen

Zodra de functie IBET is ingevoegd krijgt u onderstaand scherm te zien, dit is het scherm “functieargumenten” van de functie IBET

Syntaxis

 • Rente: Het rentepercentage per termijnFunctieargumenten functie IBET in Excel
 • Termijn: De termijn waarover u het rentepercentage wilt berekenen.
 • Aantal-termijnen: Het totaal aantal betalingstermijnen.
 • Hw: De Huidige Waarde of het totaalbedrag wat de reeks aan toekomstige betalingen op dit moment waard is.
 • Tw: de toekomstige waarde of het kassaldo waarover u wilt beschikken zodra de laatste betaling voltooid is. Als dit wordt weggelaten wordt uitgegaan van TW = 0

Het Rentepercentage invoeren

Bij de rente kun u het rentepercentage per termijn invoeren.

In het voorbeeld wordt de lening per maand betaald. Dit betekent dat het rentepercentage ook per maand moet worden berekend (dit s een jaarlijks rentepercentage). Om dit te kunnen doen delen we het rentepercentage door twaalf. Om de functie te kunnen kopiëren voor andere termijnen moet de celverwijzing absoluut gemaakt worden.

 • $B$3(3,40%)/12

  rentepercentage functie IBET in Excel

De Termijn invoeren

Bij de Termijn kunt u de termijn invoeren waarover u het rentepercentage wilt berekenen.

 •   -A9

 Termijn Functie IBET

Het aantal-termijnen invoeren

Bij Aantal-termijnen kunt u het aantal termijnen van de lening of investering invoeren. Dit is ook weer afhankelijk van de betaling.

In het voorbeeld gaat het om een lening met maandbetaling. Hierbij is het belangrijk dat ook de termijnen in maanden worden weergegeven. Daarom worden de termijnen (in jaren) vermenigvuldigd met 12 om de maand termijnen uit te kunnen rekenen. Om de functie te kunnen kopiëren voor andere termijnen moet de celverwijzing absoluut gemaakt worden.

 •   $B$4*12 

 Aantal termijnen functie IBET

De HW (Huidige Waarde) invoeren

Bij de HW kunt u de Huidige waarde of het totaalbedrag invoeren wat de reeks aan toekomstige betalingen op dit moment waard is. Om de functie te kunnen kopiëren voor andere termijnen moet de celverwijzing absoluut gemaakt worden.

 •   -$B$2

 huidige waarde functie IBET

De TW (Toekomstige waarde) invoeren

Bij de TW kunt u de toekomstige waarde invoeren waarover u wilt beschikken zodra aan de laatste betaling is voldaan. Bij 0 of weggelaten gaat Excel ervan uit dat het volledige bedrag van de lening of investering wordt afgelost. Om de functie te kunnen kopiëren voor andere termijnen moet de celverwijzing absoluut gemaakt worden.

 •   $B$6

 toekomstige waarde functie IBET

Het resultaat

In onderstaande afbeelding is het resultaat van de betreffende IBET functieweergegeven.

 • € 25,50 voor de 1e termijnresultaat van de functie IBET

De IBET functieis hierbij als volgt:

 • =IBET($B$3/12;A9;$B$4*12;-$B$2;$B$6)

Zodra de functie naar beneden wordt gekopieerd naar de andere termijnen, verandert ook het rentedeel van de aflossing. (zie voorbeeld)

Meer leren? Volg dan een van onze Excel trainingen!