Kopiëren met de vulgreep in Excel

Kopiëren met de vulgreep in Excel

Met de vulgreep in Microsoft Excel vul je cellen snel en eenvoudig met tekst of getallen, De vulgreep is ook veel van waarde wanneer je leert werken met functies en formules en deze snel en automatisch wilt aanvullen of doorvoeren in een tabel.

Een formule kopiëren

 1. Selecteer de cel met de formule die je in de aangelegen cellen wilt doorvoeren.
 2. Plaats je cursor rechtsonder van de cel zodat deze veranderd in een plusteken (+). Dit heet de vulgreep
 3. Vervolgens sleep je de vulgreep omhoog of omlaag.
 4. Wanneer je de muisknop loslaat, word de formule in de andere cellen automatisch doorgevoerd.

Automatisch invullen met de vulgreep

Je kunt de vulgreep in Excel gebruiken om namen van weekdagen, datums en cijfers automatisch aan te vullen.

Datums automatisch aanvullen

 1. Selecteer de cel met de eerste datum.
 2. Sleep dan vervolgens de vulgreep over de cellen die je met opeenvolgende datums wilt vullen.
 3. Wanneer je de muisknop loslaat, word de datum in de andere cellen automatisch aangevuld.

Een kolom automatisch vullen met een aantal getallen

 1. Selecteer de eerste cel in het bereik dat je wilt nummeren.
 2. Toets de beginwaarde in voor de reeks.
 3. Om vervolgens een patroon te bepalen, toets je een waarde in de volgende cel.
 4. Selecteer de cellen met de beginwaarden.
 5. Sleep de vulgreep naar het bereik dat je wilt opvullen.
 6. Wanneer je de muisknop loslaat, worden de getallen in de andere cellen automatisch doorgevuld.

Een lijst met opeenvolgende weekdagen maken

 1. Selecteer de cel met de eerste dag.
 2. Selecteer vervolgens de cellen die je wilt opvullen.
 3. Vervolgens laat je de muisknop los, de dagen worden automatisch ingevuld.

Meer leren? Volg dan een van onze Excel trainingen!