gemengde celverwijzingen in Excel

gemengde celverwijzingen in Excel

Naast de relatieve en absolute celverwijzingen in Microsoft Excel kunt u ook gebruik maken van gemengde celverwijzingen. Hierbij is in de verwijzing van een cel (bijvoorbeeld A3) alleen de kolomletter absoluut gemaakt ($A3), of alleen het rijnummer (A$3). De andere helft van de verwijzing blijft relatief, dus kan wel veranderen. Dit heet dan ook een gemengde verwijzing.

Werken met gemengde celverwijzingen


Kolomletter absoluut, rijnummer relatief

In onderstaand voorbeeld is een gemengde verwijzing te zien. Hier is de kolomletter absoluut en het rijnummer relatief. Dit is op de volgende manier weergegeven:

  • $A5

Het dollarteken voor de kolomletter staat voor een absolute verwijzing. Aangezien voor het rijnummer geen dollarteken staat blijft deze relatief. Om de verwijzing te verkrijgen klikt u op de celverwijzing in de formule. Druk daarna driemaal op de toets F4op het toetsenbord. Het dollarteken kan ook handmatig ingevoerd worden.

Richting van kopiëren Verandering
Naar boven of beneden gekopieerdHet rijnummer verandert, de celverwijzing wordt:
  • Naar beneden: $A6
  • Naar boven: $A4
Naar links of rechts gekopieerdDe verwijzing blijft hetzelfde aangezien de kolomletter absoluut is en dus vast blijft staan. Het rijnummer verandert hierbij ook niet.

Rijnummer absoluut, kolomletter relatief

In onderstaand voorbeeld is een gemengde verwijzing te zien. Hier is het rijnummer absoluut en de kolomletter relatief. Dit is op de volgende manier weergegeven:

  • C$3

Het dollarteken voor de kolomletter staat voor een absolute verwijzing. Aangezien voor het rijnummer geen dollarteken staat blijft deze relatief. Om de verwijzing te verkrijgen klikt u op de celverwijzing in de formule. Druk daarna twee keer op de toets F4op het toetsenbord. Het dollarteken kan ook handmatig ingevoerd worden.

Richting van kopiëren Verandering
Naar boven of beneden gekopieerdDe verwijzing blijft hetzelfde aangezien het rijnummer absoluut is en dus vast blijft staan. De kolomletter verandert hierbij ook niet.
Naar links of rechts gekopieerdDe kolomletter verandert, de celverwijzing wordt:
  • Naar Links: B$3 
  • Naar Rechts: D$3

 Meer leren? Volg dan een van onze Excel trainingen!