typen vlakgrafiek

Een vlakgrafiek maken in Excel

Een vlakgrafiek maken in Excel

U kunt in Excel een grafiek voor uw geselecteerde gegevens maken. Een van de grafieken die u kunt maken is de vlakgrafiek. Om deze grafiek te maken kunt u het volgende doen:

 1. Klik op een willekeurige plek in een tabel of de gegevens waarvoor u een grafiek wilt maken. vlakgrafiek gegevens selecteren
 2. Ga naar het tabblad invoegen en klik op de pijl bij lijngrafieken, hieronder vallen ook de vlakgrafieken. 
 3. Selecteer het gewenste grafiektype, er bestaan voor de vlakgrafiek drie verschillende typen.vlakgrafiek selecteren
 4. De grafiek verschijnt in het venster. Als u deze grafiek verder wilt aanpassen, klikt u op de grafiek en gaat u naar het tabblad grafiekontwerp of opmaak. 

In de bovenstaande tabbladen kunt u alle elementen aanpassen die u wilt, u kunt bepaalde grafiektype specifieke elementen toevoegen, de opmaak en de indeling van de grafiek veranderen. Daarnaast kunt u andere gegevens selecteren d.m.v. de knop Gegevens selecteren.

vlakgrafiek opmaken

Vlakgrafieken

In een vlakgrafiek kunnen verschillende gegevens die in kolommen of rijen zijn gerangschikt worden weergegeven. In deze grafiektypen kunnen wijzigingen over een vooraf bepaalde tijd weer worden gegeven, ook kan de aandacht gevestigd worden op de totale waarde van deze trend. Daarnaast kan in een vlakgrafiek ook de verhouding van de onderdelen ten opzichte van het totaal worden weergegeven. In onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een vlakgrafiek te zien.

vlakgrafiek

Typen vlakgrafieken

De vlakgrafiek: Met dit type grafiek kunt u de trend van bepaalde waarden weergeven over een tijdsverloop, de gegevens kunnen elkaar wel overlappen.

Gebruik dit grafiektype wanneer u het volgende wilt doen: Trends over een bepaalde periode (jaren, maanden, dagen) of categorieën wilt weergeven.

Gebruik deze methode wanneer:

 1. De volgorde van deze categorieën belangrijk is.
 2. Er meer (zonder markeringen) of minder (met markeringen) gegevenspunten zijn.

De gestapelde vlakgrafiek: In dit type grafiek kunt u de trend weergeven van de bijdrage van elk onderdeel op het totaal naar verloop van een bepaalde periode.

Gebruik dit grafiektype wanneer u het volgende wilt doen:

 1. De relatie van delen van een geheel in de loop van de tijd of categorieën weergeven.
 2. De omvang van de wijziging in de loop van de tijd markeren.
 3. De aandacht vestigen op de totale waarde in een trend.

De 100% gestapelde vlakgrafiek:  In dit type grafiek kunt u de trend weergeven van de procentuele bijdrage van elk onderdeel op het totaal naar verloop van een bepaalde periode.

Gebruik dit grafiektype wanneer u het volgende wilt doen:

 1. Weergeven hoe de procentuele bijdrage aan een geheel in de loop van de tijd of categorieën wijzigt.
 2. Weergeven hoeveel het percentage dat elke waarde bijdraagt, in de loop van de tijd verandert.

Meer leren? Volg dan een van onze Excel trainingen!