Een lijngrafiek maken in Excel

Een lijngrafiek maken in Excel

Een lijngrafiek maken in Excel

U kunt in Excel een grafiek voor uw geselecteerde gegevens maken. Een van de grafieken die u kunt maken is de lijngrafiek. Om deze grafiek te maken kunt u het volgende doen:

  1. Klik op een willekeurige plek in een tabel of de gegevens waarvoor u een grafiek wilt maken. Lijngrafiek gegevens selecteren
  2. Ga naar het tabblad invoegen en klik op de pijl bij lijngrafieken.
  3.  Selecteer het gewenste grafiektype, er bestaan voor lijngrafiek meerdere typen, zowel 2D als 3D. Lijngrafiek selecteren
  4. De grafiek verschijnt in het venster. Als u deze grafiek verder wilt aanpassen, klikt u op de grafiek en gaat u naar het tabblad grafiekontwerp of opmaak.

In de bovenstaande tabbladen kunt u alle elementen aanpassen die u wilt, u kunt bepaalde grafiektype specifieke elementen toevoegen, de opmaak en de indeling van de grafiek veranderen. Daarnaast kunt u andere gegevens selecteren d.m.v. de knop Gegevens selecteren.

Lijngrafiek opmaken

Lijngrafieken

In een lijngrafiek worden verschillende categoriegegevens op een regelmatige wijze langs de horizontale as verdeeld, de waarde gegevens worden over de verticale as verdeelt. Met een lijngrafiek is het mogelijk om doorlopende gegevens over een door u bepaalde tijdsperiode op een as met regelmatige verdeling weer te geven. Deze grafiektypen zijn daarom ideaal om trends in gegevens met gelijke intervallen, maanden, kwartalen, etc. weer te geven. In onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een standaard lijngrafiek te zien.

Lijngrafiek

Typen lijngrafieken

De standaardlijn met of zonder markeringen: Met dit type grafiek kunt u trends ten opzichte van de tijd weergeven. Als er veel categorieën zijn, of als de verschillende waarden een benadering zijn, is het beter om een lijngrafiek zonder markeringen te gebruiken.

Gebruik dit grafiektype wanneer u het volgende wilt doen: Trends over een bepaalde periode (jaren, maanden, dagen) of categorieën wilt weergeven.

Gebruik deze methode wanneer:

  1. De volgorde van deze categorieën belangrijk is.
  2. Er meer (zonder markeringen) of minder (met markeringen) gegevenspunten zijn.

De gestapelde lijn met of zonder markeringen: In dit type grafiek kunt u trends weergeven van de bijdrage van de waarden over een bepaalde tijd of over regelmatig gerangschikte categorieën.

Gebruik dit grafiektype wanneer u het volgende wilt doen: Weergeven hoe onderdelen van een geheel in de loop van de tijd wijzigen.

De 100% gestapelde lijn met of zonder markeringen:  In dit type grafiek kunt u de trends weergeven van het percentage van de waarden over een bepaald tijdsverloop of regelmatig gerangschikt categorieën.

Gebruik dit grafiektype wanneer u het volgende wilt doen:

  1. Weergeven hoe de procentuele bijdrage in de loop van de tijd wijzigt.
  2. Weergeven hoe het percentage dat elke waarde bijdraagt, in de loop van de tijd verandert.

Meer leren? Volg dan een van onze Excel trainingen!